Casa Teresa Corretjer
Malgrat de Mar

  Maresme
  C. Bellaire,12

  Coordenades:

  41.64647
  2.7406
  478399
  4610558
  Número de fitxa
  08110 - 37
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Contemporani
  Modernisme
  Segle
  XX
  Any
  1905
  Estat de conservació
  Regular
  El capcer està afectat d'humitats.
  Protecció
  Legal
  BPU. Catàleg de Béns del POUM, 2004.
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  8507706DG7180N0001ZF
  Autoria de la fitxa
  Marta Lloret Blackburn- Antequem, S.L.

  Casa d'estil modernista construïda a principi del segle XX. És un edifici entre mitgeres i de planta rectangular que s'estructura en dues crugies. Consta de planta baixa, pis i golfes i té la coberta a dos vessants amb el carener paral·lel a la façana. El frontis es composa segons dos eixos simètrics d'obertures d'arc carpanell a la planta baixa i al pis i d'arc pla a les golfes. Les obertures estan emmarcades amb pedra motllurada que incorpora un relleu vegetal a la llinda, més treballat i amb una orla central al portal. A les golfes les finestres estan emmarcades per una motllura senzilla. Els nivells de forjat es posen de manifesta a l'exterior a través de cornises motllurades. La façana està rematada per una cornisa motllurada, sobre la qual hi ha un capcer dentat, amb la part central que incorpora l'any "1905" esgrafiat. El tractament exterior del mur és arrebossat amb un senzill esgrafiat que imita carreus.

  Va ser construïda vers l'any 1905 per encàrrec de Teresa Corretjer al mestre d'obres Joan Dotras, en el lloc que ocupava una casa antiga. L'any 1971 es van construir dues habitacions a nivell de coberta.

  Catàleg de Béns Protegits del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Malgrat de Mar (2004). Ajuntament de Malgrat de Mar.