Can Giol Campins

  Vallès Oriental
  Sobre Can Garrell
  Des d'una sendera que comença al nord de Can Garrell

  Coordenades:

  41.73352
  2.47918
  456687
  4620321
  08039-95
  Patrimoni immoble
  Jaciment arqueològic
  Modern
  XVIII
  Dolent
  Només se'n conserven els fonaments.
  Legal
  BPU. Catàleg de Béns a Protegir. POUM de Campins (DOGC 25/09/2015).
  Difícil
  Sense ús
  Privada
  08038A002000130000MT
  Marta Lloret Blackburn

  Ruïnes d'una construcció de planta rectangular. Es conserven els fonaments d'una alçada màxima d'un metre, i d'una amplada inferior al metre. Els murs són de pedra irregular lligada amb argamassa, amb carreus de majors dimensions a les cantonades. Al voltant hi ha pedres disperses provinents de l'enderroc.

  També es coneix com Ca l'Espatllat.

  A l'arxiu parroquial de Campins s'hi conserva un document de l'any 1710 en què hi consta la casa de Vicens Giol. A partir d'aleshores, el mas apareix documentat com a Casa Giol. Fou abandonada durant la primera meitat del segle XIX, ja que en el cens de l'any 1864 ja no hi consta. Tanmateix, a finals d'aquest segle, apareix registrada la casa Espatllada, que algunes fonts han identificat com la mateixa casa.

  Catàleg de Béns a Protegir del Pla Especial d'Ordenació Urbanística (POUM) de Campins. Aprovat definitivament el 23 d'abril de 2015 (DOGC 25/09/2015).
  Inventari del patrimoni construït del Parc del Montseny.
  LÓPEZ, J. (2000). Campins: indrets, masos i records. Campins: Servei de Guies del Montseny.