Can Garneu Fogars de Montclús

Vallès Oriental
Mosqueroles
Pel camí que surt al PK 1,5 de la carretera BV-5119.
350

Coordenades:

41.72358
2.44584
453908
4619235
08081-92
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
XVII
Bo
Recentment restaurada.
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
000910100DG51G0001DM
Virgínia Cepero González

Can Garneu és una masia situada a les proximitats del nucli de Mosqueroles. Està formada per planta i pis, presentant una coberta a dues vessants, una porta central amb dues finestres disposades de forma geomètrica a la part baixa i tres finestres a la part de dalt.
La tècnica constructiva es basa en blocs de pedra local lligats amb morter, actualment sense arrebossat. Ha estat objecte d'obres de reforma i restauració recentment .