Can Francesc Aiguafreda

Vallès Oriental
C. de la Móra, 9

Coordenades:

41.78381
2.28027
440192
4626024
08014-200
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XIX
Bo
Legal
PGOU 1980
Fàcil
Residencial
Privada
7845013DG3274N0001US
Marta Lloret Blackburn- Antequem, S.L.

Can Francesc és una casa del segle XIX que podria haver estat edificada sobre una estructura anterior. És un edifici de planta rectangular que s'estructura en una sola crugia. Consta de planta baixa, pis i golfes i té la coberta a dos vessants amb el carener paral·lel a la façana. Les obertures són totes d'arc pla arrebossat, de les quals la que hi ha al costat del portal és de factura moderna. El finestral del pis té sortida a un balcó de baranes forjades i la base decorada amb dues rosetes ceràmiques vidriades. El tractament dels murs és arrebossat i pintat. El ràfec està acabat amb una imbricació de rajols i teules ceràmiques.