Can Gordi Aiguafreda

Vallès Oriental
C. de la Móra, 7

Coordenades:

41.76885
2.24936
437609
4624385
08014-201
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Contemporani
Popular
XVII-XIX
Bo
Legal
PGOU 1980
Fàcil
Residencial
Privada
7845028DG3274N0001MS
Marta Lloret Blackburn- Antequem, S.L.

Can Gordi és una casa del segle XVII que va consolidar-se al segle XIX. És un edifici entre mitgeres de planta rectangular que s'estructura en una sola crugia. Consta de planta baixa, pis i golfes i té la coberta a dos vessants amb el carener paral·lel a la façana. S'hi accedeix per un portal d'arc de mig punt adovellat, sobre el qual hi ha una finestra d'arc pla de pedra carejada, que incorporauna motllura decorativa a la llinda, amb una roseta tallada en alt relleu a la part central. Les golfes s'obren amb dos pòrtics d'arc escarser arrebossat. Al costat del portal s'hi ha obert una finestra de factura moderna. El tractament dels murs és arrebossat i pintat. El ràfec està acabat amb cabirons.

Segons l'amirallament de 1851, pertanyia a Francesc Gordi. A finals del segle XIX hi residien Josep Peiró i Maria Victori. Els seus fills Miquel i Ramon Peiró foren executats l'estiu de 1936 en el context de les persecucions religioses realitzades durant la Guerra Civil. Ramon Peiró va ser beatificat el març de 2001 pel papa Joan Pau II i Miquel Peiró ho fou l'octubre de 2007 pel papa Benet XVI.