Can Filosot Campins

  Vallès Oriental
  Veïnat de la Pocafarina
  Per una pista que comença a l'alçada de l'urbanització de Can Joanet.

  Coordenades:

  41.71747
  2.475
  456329
  4618541
  08039-73
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Contemporani
  Popular
  XX
  Bo
  Inexistent
  Fàcil
  Residencial
  Privada
  08038A004000280000MT
  Marta Lloret Blackburn

  Casa de planta quadrangular i dues crugies. Consta d'un sol nivell d'alçat i té la coberta a dues vessants amb el carener perpendicular a la façana. S'hi accedeix per un portal descentrat d'arc pla arrebossat, com ho són la resta d'obertures de la construcció. L'acabat exterior és arrebossat i pintat de color blanc. A pocs metres s'hi conserva part de les corts antigues de la casa. Aquestes presenten un sol nivell i tenen la coberta a una sola vessant. Els murs són de pedra irregular lligada amb argamassa.

  La casa apareix documentada en els censos dels anys 1868 i 1887, on consta com a Can Xambet o Canadell. Per les característiques de la casa actual, hem de suposar que va ser construïda durant la segona meitat del segle XX, en el lloc on hi hauria existit l'antiga. D'aquesta darrera només en queden les corts.

  LÓPEZ, J. (2000). Campins: indrets, masos i records. Campins: Servei de Guies del Montseny.