Can Fèlix Vell Campins

  Vallès Oriental
  Veïnat de la Pocafarina
  Des del camí Vell de Sant Celoni, per un camí particular sense pavimentar

  Coordenades:

  41.72394
  2.47419
  456266
  4619260
  08039-72
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Contemporani
  Popular
  XIX-XX
  Bo
  Legal
  BPU. Catàleg de Béns a Protegir. POUM de Campins (DOGC 25/09/2015).
  Fàcil
  Sense ús
  Privada
  000703800DG51H0001ZO / 08038A004000040000MR
  Marta Lloret Blackburn

  Masia de planta rectangular i tres crugies. Consta de planta baixa i pis i té la coberta a dues vessants amb el carener paral·lel a la façana. A la façana de xaloc hi ha adossat un cos d'un sol nivell d'alçat del que en surt un cos pentagonal. Les obertures són totes d'arc pla arrebossat. L'acabat exterior és arrebossat i pintat de color blanc.

  La Casa Fèlix està documentada a la zona des de l'any 1868, si bé el seu orígen podria ser anterior. En aquest moment, la casa consta com a deshabitada. Des d'aleshores, ha passat per diverses mans.

  Catàleg de Masies i Cases Rurals del Pla Especial d'Ordenació Urbanística (POUM) de Campins. Aprovat definitivament el 25 de setembre de 2015.
  LÓPEZ, J. (2000). Campins: indrets, masos i records. Campins: Servei de Guies del Montseny.