Can Bruguera Campins

  Vallès Oriental
  Turó de Can Guilla
  Des del capdemunt del passeig de les Tres Germanes, per un camí veïnal sense pavimentar

  Coordenades:

  41.72488
  2.47068
  455975
  4619366
  08039-71
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Contemporani
  Popular
  XX
  Bo
  Inexistent
  Fàcil
  Residencial
  Privada
  000205700DG51H0001ZO / 08038A005000060000MF
  Marta Lloret Blackburn

  Masia de planta rectangular a la qual s'ha adossat un volum de notables dimensions. El volum original és de dues crugies, consta de planta baixa i pis i tenia la coberta a dues vessants amb el carener paral·lel a la façana. Una part de la coberta ha estat substituïda per una terrassa transitable, a la qual s'accedeix des del volum modern. S'hi accedeix per un portal d'arc pla arrebossat situat en un lateral, de les mateixes característiques que la resta d'obertures de l'edifici. En un extrem de la façana s'hi observa un petit contrafort. El volum afegit s'adossa a la seva façana posterior i és de planta baixa i dos pisos. Té accés pel pis superior a través d'una escala exterior metàl·lica situada a migdia. Les obertures són totes d'arc pla arrebossat, algunes de les quals incorporen emmarcaments amb rajola. L'acabat exterior és arrebossat i pintat de color ocre.

  El nom Bruguera està documentat a la zona des de l'any 1353. La Casa Bruguera ja consta en els documents parroquials de finals del segle XVII. Durant la segona meitat del segle XIX hi vivia Josep Bruguera Salrach, que feia de ferrer. A mitjans del segle XX hi havia el forn de pa de la població. A la darreria d'aquest segle es va fer una gran reforma a l'antic mas.

  LÓPEZ, J. (2000). Campins: indrets, masos i records. Campins: Servei de Guies del Montseny.