Can Tomàs Campins

  Vallès Oriental
  Turó de Can Tomàs
  Des de la pista que porta a Sant Celoni, surt un camí privat sense pavimentar

  Coordenades:

  41.71543
  2.47453
  456288
  4618315
  08039-74
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Contemporani
  Popular
  XX
  Bo
  Legal
  BPU. Catàleg de Masies i Cases Rurals del POUM de Campins, 2015.
  Fàcil
  Residencial
  Privada
  001203600DG51H0001DO / 08038A004000260000MP
  Marta Lloret Blackburn

  Masia de planta rectangular i dues crugies. Consta de planta baixa i pis i té la coberta a dues vessants amb el carener perpendicular a la façana. S'hi accedeix a través d'una entrada coberta per un portal d'arc pla arrebossat. El frontis s'obre a la planta baixa amb un gran finestral horitzontal acabat amb fusta natural. Aquest material es repeteix en totes les llindes de la façana, així com al pilar i la barana de la galeria del primer pis. Totes les obertures són d'arc pla arrebossat. A la façana de ponent s'ha afegit un cos tancat amb una estructura de fusta i vidre. El ràfec presenta una imbricació de teules. A la façana posterior s'han afegit diversos cossos. L'acabat exterior és arrebossat i pintat de color blanc. Davant la façana posterior hi ha un magatzem modern.

  La masia de Can Tomàs està documentada des de l'any 1854. Era una casa senzilla, de planta baixa i pis i la coberta a dues vessants amb el carener perpendicular a la façana. Va passar per diverses mans, fins que a mitjans del segle XX la va comprar Francesc Barba. En aquest moment, la casa antiga va ser enderrocada i s'hi va construir l'edifici actual.

  Catàleg de Masies i Cases Rurals del Pla Especial d'Ordenació Urbanística (POUM) de Campins. Aprovat definitivament el 25 de setembre de 2015.
  LÓPEZ, J. (2000). Campins: indrets, masos i records. Campins: Servei de Guies del Montseny.