Can Domènec Fogars de Montclús

  Vallès Oriental
  Can Castanyer
  Pel corriol que surt a mà esquerra de la carretera, entre Viladecans i la Metilena.
  442

  Coordenades:

  41.73562
  2.4062
  450620
  4620593
  08081-228
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Modern
  XVII
  Dolent
  Es troba en ruïnes
  Inexistent
  Restringit
  Sense ús
  Privada
  08080A016000170000HX
  Virgínia Cepero González

  Masia en ruïnes situada a recer del Sot de la Serra de Castell. l'estructura conservada ens permet documentar un cos principal i una sèrie de dependències. El cos central, de planta rectangular, està força enrunat, però s'hi pot apreciar una estructura de dos pisos, amb diverses estances, i els vestigis de dos contraforts a la façana oest.
  La tècnica constructiva utilitzada es basa en pedres de dimensions variables, disposades en filades irregulars, i lligades amb morter de calç. Es troba en força mal estat de i la vegetació que creix al seu interior malmet les estructures.

  Inventari Patrimoni Construït del Montseny: 08081038.

  OTPAT- Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial (2008) Inventari del patrimoni construït. Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc del Montseny. Diputació de Barcelona. Àrea d'Espais Naturals i Diputació de Girona.