Can Domènec Fogars de Montclús

Vallès Oriental
Can Castanyer
Pel corriol que surt a mà esquerra de la carretera, entre Viladecans i la Metilena.
442

Coordenades:

41.73562
2.4062
450620
4620593
08081-228
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
XVII
Dolent
Es troba en ruïnes
Inexistent
Restringit
Sense ús
Privada
08080A016000170000HX
Virgínia Cepero González

Masia en ruïnes situada a recer del Sot de la Serra de Castell. l'estructura conservada ens permet documentar un cos principal i una sèrie de dependències. El cos central, de planta rectangular, està força enrunat, però s'hi pot apreciar una estructura de dos pisos, amb diverses estances, i els vestigis de dos contraforts a la façana oest.
La tècnica constructiva utilitzada es basa en pedres de dimensions variables, disposades en filades irregulars, i lligades amb morter de calç. Es troba en força mal estat de i la vegetació que creix al seu interior malmet les estructures.

Inventari Patrimoni Construït del Montseny: 08081038.

OTPAT- Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial (2008) Inventari del patrimoni construït. Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc del Montseny. Diputació de Barcelona. Àrea d'Espais Naturals i Diputació de Girona.