Can Paituví de Baix Fogars de Montclús

Vallès Oriental
Vall del Rifer
Per la pista que surt del PK 1,2 de la carretera BV-5119.
327

Coordenades:

41.72101
2.44583
453905
4618949
08081-229
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
XVI
Bo
Legal
Normes Subsidiàries de Fogars de Montclús.
Fàcil
Residencial
Privada
000910400DG51G0001JM
Virgínia Cepero González

Can Paituví de Baix és una petita masia situada a la vall del Rifer, a les proximitats de can Noguera. És un edifici de planta rectangular, que consta de planta baixa i pis, amb coberta a dues vessants. Destaca la configuració de la façana principal, que està arrebossada i pintada, amb l'imponent portal d'entrada de pedra d'arc de mig punt. Les finestres són petites i encercades amb pedra carejada. Els orígens de l'edificació es remunten al segle XV.

AJUNTAMENT DE FOGARS DE MONTCLÚS (1992) Catàleg d'edificis i conjunts històrics i monumentals de les Normes Subsidiàries. Fogars de Montclús.