Can Deumalons
Montseny

  Vallès Oriental
  Camí de Can Deumalons
  Emplaçament
  S'hi accedeix des de la Suïssa Catalana

  Coordenades:

  41.76591
  2.38262
  448683
  4623970
  Número de fitxa
  08137 - 53
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Contemporani
  Popular
  Segle
  XIX-XX
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Legal
  BPU
  Normes subsidiàries de planejament. Catàleg de masies. 1983.
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  IPA 33830
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  000906200DG42D0001TO
  Autor de la fitxa
  Marta Lloret Blackburn-Antequem, S.L.

  Can Deumalons és una masia del segle XIX. Està formada per dos volums superposats, de planta baixa i pis i la coberta a dos vessants amb el carener paral·lel a la façana. Totes les obertures són amb llinda de pedra i brancals ceràmics de factura moderna. El tractament exterior dels murs és la pedra vista.

  Inventari del Patrimoni Construït del Parc del Montseny. Pla Especial del medi natural i del paisatge del Parc del Montseny. Diputació de Barcelona i Diputació de Girona. Any 2008.

  Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de Catalunya. Patrimoni Arquitectònic. Montseny (Vallès Oriental). Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. Generalitat de Catalunya.