Can Barrasser
Montseny

  Vallès Oriental
  Camí de Can Barrasser
  Emplaçament
  Des de la ctra. BV-5301, seguir pel camí que hi ha al costat del restaurant Can Besa

  Coordenades:

  41.76826
  2.38344
  448753
  4624231
  Número de fitxa
  08137 - 52
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Modern
  Contemporani
  Popular
  Segle
  XVIII-XX
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Legal
  BPU
  Normes subsidiàries de planejament. Catàleg de masies. 1983.
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  IPA 33829
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  000905700DG42D0001PO
  Autor de la fitxa
  Marta Lloret Blackburn-Antequem, S.L.

  Can Barrasser és una masia del segle XVIII que va ampliar-se al segle XIX amb un cos lateral. És un edifici de tres crugies que es troba construït aprofitant el desnivell natural del terreny. Consta de planta baixa i pis i té la coberta a dos vessants amb el carener paral·lel a la façana. El frontis es composa de diverses obertures d'arc pla arrebossat disposades de forma aleatòria. A la part central hi ha el portal d'arc de mig punt arrebossat. A les façanes laterals i posterior hi ha poques obertures, totes d'arc pla arrebossat. El tractament exterior dels murs és arrebossat i pintat. Davant la casa hi ha un enllosat de pissarra, i a poca distància un cobert antic. 

  Inventari del Patrimoni Construït del Parc del Montseny. Pla Especial del medi natural i del paisatge del Parc del Montseny. Diputació de Barcelona i Diputació de Girona. Any 2008.

  Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de Catalunya. Patrimoni Arquitectònic. Montseny (Vallès Oriental). Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. Generalitat de Catalunya.