Can Xec
Montseny

  Vallès Oriental
  Camí de Can Cervera

  Coordenades:

  41.76792
  2.38537
  448913
  4624192
  Número de fitxa
  08137 - 51
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Contemporani
  Popular
  Segle
  XIX-XXI
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Legal
  BPU
  Normes subsidiàries de planejament. Catàleg de masies. 1983.
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  IPA 33828
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  000906000DG42D0001PO
  Autor de la fitxa
  Marta Lloret Blackburn-Antequem, S.L.

  Can Xec és una masia del segle XIX. És un edifici de planta rectangular que s'estructura en tres crugies. Consta de planta baixa i pis i té la coberta a dos vessants amb el carener perpendicular a la façana. El frontis es composa segons diverses obertures amb llinda de pedra i brancals ceràmics. El portal d'accés està centrat a la façana i és d'arc de mig punt ceràmic. En un extrem de la façana hi ha adossat un petit cobert. El tractament exterior dels murs es manté amb restes d'arrebossat de morter de calç.

  És una de les masoveries de Can Cervera. 

  Inventari del Patrimoni Arquitectònic del Parc del Montseny. Servei del Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona  (1997).

  Inventari del Patrimoni Construït del Parc del Montseny. Pla Especial del medi natural i del paisatge del Parc del Montseny. Diputació de Barcelona i Diputació de Girona. Any 2008.

  Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de Catalunya. Patrimoni Arquitectònic. Montseny (Vallès Oriental). Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. Generalitat de Catalunya.