Can Desclapers Malgrat de Mar

Maresme
C. Desclapers, 14-18

Coordenades:

41.64616
2.74139
478464
4610523
08110-16
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Contemporani
Popular
XVI-XX
Bo
Legal
BCIL. 3267-I. Aprovació definitiva comissió urbanisme. 13/07/2005
IPA 8573 / CCAA 11923
Fàcil
Científic
Privada
Ajuntament de Malgrat. Carrer del Carme, 30. 08380 Malgrat de Mar
Marta Lloret Blackburn- Antequem, S.L.

Can Desclapers és un casal del segle XVI que va ser reformat als segles XVIII. De l'edifici primitiu en queden vestigis com les claus de volta localitzades en el paviment durant la intervenció arqueològica que s'hi va fer. És probable que formessin part de l'entrada del primer casal, de manera que hauria estat cobert amb volta de creueria com la que hi ha a la casa malgratenca de Can Soliva. Durant el segle XIX i especialment al segle XX la casa fou reformada, per habilitar-la com a cooperativa. A finals del segle XX fou rehabilitada com a equipament cultural.
És un edifici cantoner de planta quadrangular que s'estructurava en tres crugies. Consta de planta baixa, pis i golfes i té la coberta a quatre vessants. El frontis es composa segons tres eixos d'obertures d'arc pla de pedra carejada, excepte el portal, que és d'arc de mig punt adovellat. A la clau del mateix en destaca un escut heràldic en relleu. El finestral del l'eix central té sortida a un petit balcó de baranes forjades. Les golfes s'obren amb petits òculs. A cada extrem de la façana, a nivell de les golfes, hi ha sengles garites amb base de pedra motllurada i està coberta amb volta esfèrica. La façana lateral presenta diverses finestres d'arc pla de pedra carejada disposades de forma aleatòria. A la façana posterior les obertures són de factura moderna. El ràfec està acabat amb una imbricació de rajols ceràmics. El tractament exterior dels murs és arrebossat i pintat. L'interior ha estat reformat per habilitar-hi la biblioteca, tot i que s'hi conserven vestigis com un cup o els arcs de la planta baixa.

També es coneix com la Cooperativa.

Antigament pertanyia a la família Desclapers. L'any 1921 s'hi va fundar la Cooperativa dels pagesos i treballadors. L'any 1981 s'hi va constituir la Societat Catalana Alt Maresme, formada per diverses cooperatives. Des de l'any 1998 funciona com a biblioteca municipal.En motiu de la restauració de l'edifici de Can Desclapers es van realitzar diversos sondejos que van posar al descobert diverses restes. Per aquest motiu es va realitzar una excavació en extensió que va permetre documentar set fases constructives, datades des d'abans del segle XVI fins a l'any 1929, quan va habilitar-se com a seu social de la Societat Cooperativa Malgratense.La intervenció es va realitzar en dues fases, durant el mes d'agost de 1995 la primera i entre l'agost i l'octubre de 1996 la segona, sota la direcció de Carme Subiranas, Josep Pujadas i Gemma Caballé.

BONET, L. (1983). Les masies del Maresme. Barcelona: Editorial Montblanc.
Catàleg de Béns Protegits del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Malgrat de Mar (2004). Ajuntament de Malgrat de Mar.
Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de Catalunya. Patrimoni Arqueològic i paleontològic. Malgrat de Mar (Maresme). Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. Generalitat de Catalunya.
Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de Catalunya. Patrimoni Arquitectònic. Malgrat de Mar (Maresme). Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. Generalitat de Catalunya.