Can Crossa
Montseny

  Vallès Oriental
  Camí de Can Vilorda
  Emplaçament
  Pel camí que surt de Sant Martí de Montseny

  Coordenades:

  41.776333258168
  2.3739656689921
  447972
  4625132
  Número de fitxa
  08137 - 117
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Modern
  Contemporani
  Popular
  Segle
  XVIII-XXI
  Estat de conservació
  Dolent
  Es troba en estat ruïnós.
  Protecció
  Inexistent
  Inexistent
  Accés
  Fàcil
  Sense ús
  Titularitat
  Privada
  002303200DG42F0001JR / 08136A006000190000RR
  Autor de la fitxa
  Marta Lloret Blackburn-Antequem, S.L.

  Restes d'una masia de la qual se'n conserven els murs perimetrals. La façana es conserva pràcticament sencera, tot i que està coberta de vegetació. El parament dels murs és de pedra lligada amb argamassa. Entre la vegetació s'hi observa un portal amb llinda de fusta i brancals de pedra.

  Inventari del Patrimoni Construït del Parc del Montseny. Pla Especial del medi natural i del paisatge del Parc del Montseny. Diputació de Barcelona i Diputació de Girona. Any 2008.