Can Coma Sant Agustí de Lluçanès

Osona
Sector central del terme municipal
Punt quilomètric 16'000 de la carretera BP-4653

Coordenades:

42.07704
2.12638
427736
4658699
08195-15
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Contemporani
XVIII
Regular
L'edifici conserva l'estructura original encara que s'hi ha fet diverses reformes. La gran quantitat d'edificacions adossades amb acabats diferents han provocat que el volum més antic quedi poc visible, perdent alhora l'harmonia del conjunt.
Inexistent
sí, IPA. 8
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 004A00024
Jordi Compte i Marta Homs

Can Coma està situada en una esplanada al sud del bac del Grau, prop dels plans de l'Hostal del Vilar i de l'extrem nord de la devesa de Casacoberta.
Es tracta d'un edifici de mitjanes dimensions format per diverses edificacions adossades en forma d'U.
El cos principal, i més antic, té planta baixa, primer pis i golfes, i teulada a doble vessant amb aigües a la façana principal. Està construït amb maçoneria de pedra i està arrebossat i pintat, exceptuant la major part de la façana principal.
La façana principal, orientada al sud, queda parcialment tapada pels volums adossats i en destaquen algunes obertures que corresponen al primer pis, emmarcades amb pedra picada.
El volum que queda a l'esquerra de la façana principal té només planta baixa i primer pis, i teulada a doble vessant en sentit perpendicular al cos central, està construït amb maçoneria de pedra en la part inferior i amb totxo la superior. Com la major part del cos central, està arrebossat i pintat, i està destinat a l'oci nocturn. La única obertura d'aquest volum dóna accés al bar musical El Refugi.
El volum de la dreta de la façana principal és una mica més alt que el de l'esquerra encara que com aquest, només té planta baixa i primer pis. La part inferior està construïda amb maçoneria de pedra i la superior amb totxo, arrebossat i pintat com els altres volums. A la part superior trobem un porxo i a la dreta una terrassa, que és fruit d'una ampliació posterior i provoca que la teulada a dues vessants d'aquest volum segueixi la forma d'L.
A l'esquerra del cos principal i com a prolongació d'aquest trobem un altre cos, de la mateixa alçada que el central, construït amb obra vista encara que dos de les tres façanes estan arrebossades. La planta baixa d'aquest cos forma part també del bar musical i la resta forma part de l'habitatge.
A l'altra banda del cos central, a l'esquerra, hi ha adossada perpendicularment una edificació d'usos agropecuaris construïda amb maçoneria de pedra arrebossada i teulada a una vessant.
A la part posterior de la casa hi ha diverses edificacions adossades recentment que tenen un ús agrícola i ramader, construïdes en obra vista i teulada a dues vessants.

Segons l'inventari de patrimoni arquitectònic de la Generalitat, realitzat l'any 1990, la porta d'entrada de la façana principal té una llinda de pedra amb la data gravada de 1734. Pere Mestre recull en el llibre "La fira ramadera de l'Hostal del Vilar" el testimoni del propietari segons el qual la llinda de la porta d'entrada a la casa, tapada per unes obres, hi tenia gravada la data de 1725.

La primera referència documental que trobem de can Coma és l'arrendament del dret d'hostal que Josep Vilar va fer a Jaume Carbonell l'any 1754. Jaume Carbonell habitava a la Casa Nova de les Vinyes o casa d'en Coma i va exercir el dret d'hostal fins que aquest es va traspassar a l'hostal del Coll de la Parera que posteriorment seria l'Hostal del Vilar.

MESTRE, P. Fira ramadera de l'Hostal del Vilar (Sant Agustí de Lluçanès), Cossetània, Valls, 1999
YLLA-CATALÀ, G. Inventari del patrimoni arquitectònic de Catalunya. Sant Agustí de Lluçanès, 1990