Can Castanyeric
Montseny

  Vallès Oriental
  Poc abans del km. 15 de la BV- 5301

  Coordenades:

  41.76516
  2.38961
  449263
  4623883
  Número de fitxa
  08137 - 49
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Contemporani
  Popular
  Segle
  XIX-XX
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Legal
  BPU
  Normes subsidiàries de planejament. Catàleg de masies. 1983.
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  IPA 33824
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  08136A008000180000RW
  Autor de la fitxa
  Marta Lloret Blackburn-Antequem, S.L.

  Can Castanyeric és una masia del segle XIX. És un edifici de planta rectangular que s'estructura en quatre crugies. Consta de planta baixa i pis i té la coberta a dos vessants amb el carener perpendicular a la façana. El frontis presenta diverses obertures disposades de forma aleatòria, de les quals algunes són de factura moderna. És el cas del portal d'arc de mig punt ceràmic. Té una escala exterior metàl·lica adossada a la façana que permet accedir directament al pis de la part lateral. Al costat hi ha un petit cos adossat amb coberta a un vessant. El ràfec està acabat amb una imbricació de rajols i teules ceràmiques i conserva un espantabruixes a la part central. El tractament exterior dels murs és arrebossat i pintat.

  Per les seves característiques constructives, es tracta d'una masia construïda al segle XIX, com les cases veïnes de Ca n'Audet i Can Quel.

  Inventari del Patrimoni Arquitectònic del Parc del Montseny. Servei del Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona  (1997).

  Inventari del Patrimoni Construït del Parc del Montseny. Pla Especial del medi natural i del paisatge del Parc del Montseny. Diputació de Barcelona i Diputació de Girona. Any 2008.

  Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de Catalunya. Patrimoni Arquitectònic. Montseny (Vallès Oriental). Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. Generalitat de Catalunya.