Can Cases Dosrius

Maresme
Veïnat de Pedró, 11 - Zona de Canyamars
Al nord del casc antic de Canyamars, a la zona del Rocar i a l'est de urbanització de Can Canyamars
259m

Coordenades:

41.60398
2.4468
453902
4605956
08075-99
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Popular
XVIII
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. Cad.: 4061706DG5046S
Adriana Geladó Prat

Masia aïllada amb jardí davanter, formada per quatre cossos adossats que li proporcionen una planta més o menys rectangular. De fet, el volum principal, que correspon a la masia pròpiament dita, està situat a la banda de llevant del conjunt. Per contra, la banda de ponent es correspon amb un altre habitatge completament reformat. Aquest volum principal presenta una coberta de teula àrab de dues vessants, amb el carener perpendicular a la façana principal, i està distribuït en planta baixa i pis. La façana principal,orientada a migdia, presenta un portal d'accés rectangular emmarcat en pedra. Al pis destaquen dues finestres rectangulars amb els brancals i els ampits batits amb carreus de pedra i les llindes planes. La resta d'obertures de la construcció són rectangulars i moltes d'elles estan protegides amb reixes de ferro. Adossat a l'extrem de llevant hi ha un altre volum de planta quadrada, amb la coberta de teula àrab d'un sol vessant i distribuït en dos nivells. Compta amb senzilles obertures rectangulars restituïdes. La construcció presenta els paraments arrebossats i emblanquinats.

Altres denominacions relacionades amb l'edifici: ca la Rita.

La primera referència documental de la masia la trobem en un plànol cadastral dels termes de Dosrius i Canyamars elaborat l'any 1853. Posteriorment, en una relació de les cases que existien a Dosrius consultada a finals del segle XIX pel rector Gaietà Viaplana, hi consta que l'any 1897 existia una casa anomenada "Casas" dins del veïnat de Canyamars. L'habitatge adossat a la banda de ponent de la masia es correspon amb la masia de can Padró. Actualment, l'edifici està completament reformat i no se li aprecia cap tret distintiu definitori d'una masia. Documentalment, el topònim Padró ja apareix documentat en una relació de les cases que existien a Dosrius consultada a finals del segle XIX pel rector Gaietà Viaplana. En aquest document consta que l'any 1632 existia una casa anomenada "Padró" dins del veïnat de Canyamars, tot i que és força probable que no es refereixi a aquest edifici i si, en canvi, a la masia de cal Carinyo. Posteriorment, el nom Padró apareix en les llibretes per cobrar "Lo Reial Catastro de Dosrius y Cañamas" de l'any 1787, i en les posteriors fins l'any 1792. Pel que fa a la masia de can Cases, cal dir que ha estat objecte de reforma en els anys 1969 i 1987.

ALSINA, N.; CALONGE, R.; CUSPINERA, L.; JUBANY, M.A.; LACUESTA, R. (2005). Inventari del patrimoni històric, arquitectònic i ambiental de Dosrius. [Barcelona: Diputació de Barcelona, Ajuntament de Dosrius], Núm. Ref.: I.RR.30/110. RAMIS NIETO, Josep. "Cases a Dosrius (1632-1897)". A Dosrius. Una visita al passat. 1 de novembre de 2017. Bloc. Accés el 27 de setembre de 2017. RIBAS BERTRÀN, Marià (1994). Canyamars prehistòric. Del neolític a la primera edat del ferro. Mataró: Marià Ribas i Bertràn, p. 13.