Can Carol Balenyà

Osona
C. del Nord, 4

Coordenades:

41.81762
2.23551
436506
4629810
08017-208
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XIX-XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
6600024DG3360S0001OX
Marta Lloret Blackburn- Antequem, S.L.

Can Carol és una casa del segle XIX que ha estat reformada durant el segle XX. És un edifici de planta rectangular que s'estructura en tres crugies. Consta de planta baixa i pis i té la coberta a dos vessants amb el carener paral·lel a la façana. El frontis es composa segons tres eixos d'obertures, totes d'arc escarser arrebossat excepte el portal de mig punt. En la darrera reforma s'ha afegit un sòcol de pedra que es prolonga sobre el portal. El tractament exterior dels murs és arrebossat amb formigó. El ràfec està acabat amb cabirons.