Can Calet Nou
L'Ametlla del Vallès

  Vallès Oriental
  C/ Torregassa, 53
  282

  Coordenades:

  41.66848
  2.26374
  438709
  4613231
  Número de fitxa
  08005 - 393
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Contemporani
  Noucentisme
  Segle
  XX
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Legal
  Pla Especial Protecció Patrimoni Arquitectònic (nº 59)
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  8935011DG3183N0001TJ
  Autoria de la fitxa
  Virgínia Cepero González

  Edifici aïllat de planta rectangular, format d'una planta baixa, amb coberta de teula àrab a dues vessants i carener perpendicular a la façana principal, amb ràfec emmotllurat ceràmic. Les façanes, revestides amb estuc de calç, es recolzen en un sòcol de paredat comú coronat per una filada de totxo pintat. A la façana principal, una imposta ceràmica trencada emmarca la porta, el capcer està coronat per una cornisa i flanquejat per dues mènsules laterals coronades per una esfera ceràmica. Les obertures estan tancades amb un dintell pla a excepció de la porta, que presenta un arc conformat per tres arcs de circumferència tot i que hi ha un envà que conforma un dintell pla.
  A la part posterior es situa una edificació annexa amb coberta també de teula àrab a dues vessants, i una altra edificació destinada a usos agrícoles.
  La tanca del jardí es composa d'un basament de paredat comú, amb una faixa ceràmica de motius florals emmarcada per dues filades de totxo, i coronat amb rajola vidrada verda. Al capdamunt hi ha la reixa de ferro forjat. Les dues entrades al solar estan tancades amb portes de ferro forjat.

  AA.DD. (2008). Pla especial i catàleg del patrimoni arquitectònic de l'Ametlla del Vallès. Inèdit.