Can Brugal / Font de la Mata Santa Margarida i els Monjos

Alt Penedès
Can Brugal.
Marge dret del camí entre Can Brugal i Mas Ballestà, a 150 m al nord - oest d'aquest últim.

Coordenades:

41.29696
1.65146
387095
4572600
08251-56
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Antic
Ibèric
Romà
IIIaC-IdC
Regular
No es pot determinar clarament per manca d'una excavació arqueològica però segur que està afectat per les tasques agrícoles.
Inexistent
si, CC.AA
Fàcil
Productiu
Privada
Ref. cad.: 019A00041
Tríade scp

Camps a banda i banda del camí de can Brugal a Mas Ballestà. Un camp plantat d'oliveres i l'altre de vinya, en aquest segon, és on es localitzen els fragments ceràmics que identifiquen el jaciment com a un assentament d'època romano republicana amb reminiscències indígenes ibèriques.

Als anys 30 del segle XX, Pere Giró, localitzà i identificà restes de ceràmica ibèrica. Amb motiu de l'elaboració de la Carta Arqueològica de l'Alt Penedès (1990) es varen localitzar diversos fragments ceràmics i d'eines de pedra que identificarien al jaciment com d'època romana republicana. Els materials estan dipositats al Museu de Vilafranca.

ESTRADA, J.: (1969) 'Vias y poblados romanos en el área metropolitana de Barcelona.' Ed. Comissió d'Urbanisme de Barcelona B65, Barcelona. P.66. GIRÓ, P.: (1948) 'Nuevos hallazgos en el Penedès.' dins "Ampúrias" . vol. IX-X. P.266. GIRÓ, P.: (1965) 'Notas de arqueología de Cataluña y Baleares: Santa Margarita y els Monjos.' dins "Ampúrias" vol. XXVI - XXVII. Barcelona. P.276. RIBÉ, G.; CEBRIÀ, A. i SENABRE, M.R. (1990): 'Carta Arqueològica de l'Alt Penedès.' Vilafranca del Penedès.