Can Bonjoch
Òdena

  Anoia
  Camí de Cal Vicentó a Cal Bonjoch
  Emplaçament
  Zona sud-occidental del terme.

  Coordenades:

  41.61842
  1.60457
  383745
  4608352
  Número de fitxa
  08143 - 137
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Popular
  Modern
  Neoclàssic
  Contemporani
  Segle
  XVIII-XX
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Inexistent
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  08142A009000200000HI
  Autoria de la fitxa
  Josep-Vicenç Mestre i Casanova

  Can Bonjonch està configurat per un volum principal constituït per l'antiga masia i per un
  conjunt de cossos adjunts, bastits en diferents fases, formant un únic cos construït. La
  masia està situada sobre un petit cingle i ocupa la terrassa superior del conjunt i està
  envoltada per un conjunt de murs construïts amb grans blocs de pedra. A la banda de
  migjorn hi ha el cos del celler construït sobre una terrassa inferior de manera que la
  coberta del celler funciona com a terrat associat a l'habitatge. Entre el terrat i la façana de
  la masia hi ha un pati interior que comunica amb l'exterior a través d'una portalada situada
  a la banda de llevant.
  La masia està construïda amb murs de paredat irregular, però la façana
  principal va ser reconstruïda i presenta una ornamentació neoclàssica amb acabat
  arrebossat i pintat. L'accés a la masia es produeix a través d'un portal d'arc rebaixat. Una
  finestra per banda a planta baixa i tres balcons a planta primera composen el cos central
  de la façana. Un capcer composat per un ràfec construït amb maó i ceràmica vidriada i una
  balustrada superior, confereixen a la casa la imatge neoclàssica. La balustrada es
  desenvolupa en tres trams separats i limitats en els extrems per plafons en un dels quals
  es troba instal·lat un rellotge de sol.
  A la banda sud, separats del volum principal i bastits sobre una terrassa inferior, es troben
  la pallissa i els corrals amb l'antiga era a la banda est que funciona com a esplanada
  d'accés.

  Descripció extreta de la fitxa de l' Inventari del Patrimoni Històric, Arquitectònic i Ambiental d'Òdena, Diputació de Barcelona, Servei del Patrimoni Local i Ajuntament d'Òdena. Barcelona, 2013.

  Inventari del Patrimoni Històric, Arquitectònic i Ambiental d'Òdena, Diputació de Barcelona, Servei del Patrimoni Local i Ajuntament d'Òdena. Barcelona, 2013.