Can Albó Castellterçol

Moianès
Pl. de Prat de la Riba, 2-3.
728 m

Coordenades:

41.75157
2.11986
426826
4622568
08064-162
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Contemporani
Popular
XVIII
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
6827803DG2262N0001KI
Virgínia Cepero González

Edifici de planta rectangular, que consta de planta baixa i dues plantes pis. La coberta és de teula ceràmica aràbiga, a dues vessants i el carener paral·lel a la façana principal, que es troba alineada a la plaça.
La façana és de composició simètrica, i presenta obertures rectangulars amb llinda i brancals de pedra treballada. És de maçoneria de pedra lligada amb morter de calç, arrebossada i pintada.

Can Albó ja consta en el plànol general urbà de Castellterçol anterior a l'any 1750.

PEIRÓ CASAS, R. (2010) Catàleg de Béns a Protegir. POUM. Castellterçol: Ajuntament de Castellterçol (proposta no aprovada).