CAMÍ RURAL D'ULLASTRELL A VILADECAVALLS Ullastrell

Vallès Occidental
Camí de can Font, 08231
Pel camí de can Font fins a la riera de Gaià
239 m

Coordenades:

41.53287
1.95558
412873
4598440
08290-114
Patrimoni immoble
Obra civil
Contemporani
Bo
Inexistent
Fàcil
Altres
Pública
Ajuntament d'Ullastrell
Adriana Geladó Prat

Antic camí rural que enllaça les poblacions d'Ullastrell i Viladecavalls.
Es tracta d'un camí de terra sense cap tractament especial, d'uns 3 metres d'amplada mitjana en tot el seu traçat i un recorregut d'1,5 km aproximadament. Presenta un pendent màxim del 30% i forma part de la Xarxa Viària Bàsica, amb autorització per a tot tipus de vehicles sense cap restricció. També està inclòs al Pla de Prevenció Municipal d'Incendis Forestals (PPI).
El camí neix a la banda de tramuntana del nucli urbà. Des del carrer Prat de la Riba s'enllaça amb el camí de can Font, que condueix en primer lloc a la masia del mateix nom. Un cop passada la casa es segueix el camí, el qual va baixant fins a creuar el torrent de can Cintet. Posteriorment, un cop passat el torrent, s'arriba a la riera de Gaià, que fa de límit municipal entre les dues poblacions. Uns metres abans d'arribar al torrent de can Cintet neix un petit corriol a mà esquerra que també baixa en direcció la riera, tot i que un bon tram més enllà.

Segons l'Inventari de camins rurals i pistes forestals del Vallès Occidental, la titularitat d'aquesta via recau en l'ajuntament o en una entitat local menor. També hi ha constància que la via és camí ral. Tot i que no indica si és camí ramader, al inici del traçat hi ha una fita instal·lada l'any 1993, que senyala la via com a carrerada ramadera.
També està senyalitzat com un dels itineraris de la xarxa comarcal de senders del Vallès Natural (Ruta Local 21: Itinerari per Ullastrell) i, just en el canvi de terme municipal, l'ajuntament de Viladecavalls també té la via senyalitzada amb uns plafons metàl·lics de color verd.

CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS OCCIDENTAL (2005). Inventari de camins rurals i pistes forestals del Vallès Occidental. Naturgest, S.L. (eina digital: programa GreenGest).