Camadoca Santa Maria de Merlès

Berguedà
Sector central del terme municipal
A 70 metres de la carretera BV-4406, punt quilomètric 13'400.

Coordenades:

41.99973
1.97787
415349
4650252
08255-112
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Contemporani
XVII-XVIII
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 011A00024
Jordi Compte i Marta Homs

Camadoca es troba situada a uns 100 metres al sud de del nucli urbà de Santa Maria de Merlès, a la riba oest de la riera de Merlès, prop del pont Medieval. Es tracta d'una casa de planta rectangular formada per planta baixa, un pis i golfes amb teulada de doble vessant amb aigües a les façanes laterals i carener partit amb diferent altura. Està construïda amb murs de maçoneria de pedra parcialment arrebossats i cantonades diferenciades, algunes integrades als murs fruit de les ampliacions al llarg del temps. A la façana principal encara s'observen les traces de la primitiva estructura de la casa, més petita i formada només per planta baixa i un pis.
La façana principal, orientada al nord, presenta a la planta baixa un portal d'arc de mig punt adovellat amb petites dovelles. A la dreta del portal hi ha una porta i una finestra emmarcats amb maó, i a l'esquerra una porta d'accés reformada. Al primer pis, i sobre el portal central, hi ha una finestra emmarcada amb brancals i llinda de pedra motllurada reconvertida en finestra balconera i a cada costat una finestra emmarcada amb maó. A nivell de golfes s'hi obre una finestra emmarcada amb maó.
La façana est presenta dues petites finestres emmarcades amb maó a la planta baixa i dues finestres, de majors dimensions, al primer pis, també emmarcades amb maó.
La façana sud presenta un cos adossat al llarg de tota la façana, de menor alçada i teulada de doble vessant on s'hi obren diverses finestres, algunes amb llinda de fusta. Més endavant també hi ha una estructura d'obra (un cobert) amb teulada de doble vessant, i al costat hi havia l'antiga era enrajolada i delimitada amb línies de grans blocs de pedra amb la part superior arrodonida. En ella s'hi havia trobat una gran pedra amb un encaix al centre, una possible base de paller.
La façana oest presenta diversos cossos de pedra i obra adossats d'ús agropecuari i de diferent nivell de teulada. Sota teulada s'hi obre una finestra.

Camadoca es troba documentada l'any 1370 depenent de la batllia de Lluçà. També pagava censos a la batllia de Pinós ja que es troba documentada en un capbreu de 1434 de béns del monestir de Lluçà formant part de la batllia de Pinós. Havia estat un hostal (els hostalers que el regentaven van fundar més tard l'hostal de Sant Cristofol) i també més recentment una barberia. L'edifici actual és probablement del segle XVII amb moltes reformes posteriors.

MASRAMON, Ramon (1990). El Lluçanès Central. Història de la baronia de Lluçà. Ajuntament de Prats de Lluçanès.
PLADEVALL, Antoni (1997). Santa Maria de Lluçà. Antiga canònica agustiniana. Impremta Sellarès (Torelló).