Cal Xoriguer Font-rubí

Alt Penedès
Seguint uns 600 m el camí que arrenca del Pk 15,9 de la carretera BP-2126
271

Coordenades:

41.41329
1.67898
389596
4585480
08085-428
Patrimoni immoble
Edifici
Popular
Contemporani
XIX-XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
002039900CF88F
Miquel Gea i Bullich

Habitatge on el cos original és de planta rectangular amb coberta de teula àrab de dos aiguavessos i carener paral·lel a la façana principal, que s'obre a migdia (S/SO). L'edifici compta amb planta baixa i planta pis. Les obertures de la façana principal s'ordenen en base a tres eixos verticals i són totes allindades a excepció de l'accés a l'habitatge, que compta amb arc escarser. L'obertura central de la planta primera és un balcó que té barana de ferro on s'alternen les barres rectes i les helicoïdals. Totes les obertures tenen desdoblat el seu perímetre mitjançant un relleu de morter. La part inferior esquerra de la façana resta actualment amagada per un cobert fet fa pocs anys. Per la part posterior l'edifici compta amb diversos annexos.
Les característiques constructives de l'edifici pensem que situen la seva construcció entre la segona meitat del segle XIX i principis del segle XX.