Cal Turró Vell Font-rubí

Alt Penedès
A la Plana de Cal Cintet, al nord de la riera del Romaní
273

Coordenades:

41.41369
1.67861
389566
4585525
08085-429
Patrimoni immoble
Edifici
Popular
Contemporani
XIX-XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
08084A04200013
Miquel Gea i Bullich

Habitatge de planta rectangular amb coberta de dos aiguavessos, de teula àrab, i carener paral·lel a la façana principal, que s'obre al SE. Compta amb planta baixa i planta pis. Les oberture la façana principal es distribueixen de forma simètrica mitjançant tres eixos verticals, sempre i quan no tinguem en compte un allargament de l'edifici pel costat NE. Totes les obertures són allindades a excepció de l'accés principal de l'habitatge, que compta amb arc escarser amb maons disposats a sardinell o plec de llibre.
Les característiques constructives de l'edifici pensem que situen la seva construcció a partir d'aproximadament, mitjans del segle XIX.