Cal Xòfer
Folgueroles

  Osona
  Carrer Major, 37
  Emplaçament
  Al bell mig del nucli antic, entre la plaça de l’1 d’Octubre i la placeta de cal Turu
  548 m.s.n.m

  Coordenades:

  41.93862
  2.3178
  443447
  4643186
  Número de fitxa
  08083 - 277
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Modern
  Popular
  Segle
  XVIII
  Estat de conservació
  Regular
  El revestiment està degradat
  Protecció
  Legal
  BPU
  BPU-AEA. Catàleg de béns a protegir del POUM de Folgueroles.
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  Ref. Cad.: 3533404DG4433S
  Autoria de la fitxa
  Adriana Geladó Prat

  Edifici entremitgeres format per diversos cossos adossats, amb un espai de pati posterior orientat a migdia. El volum principal presenta una coberta de teula àrab de dues vessants, amb el carener paral·lel a la façana principal i un ràfec de maons sostingut amb una solera de llates i mènsules de fusta. Està distribuït en planta baixa i dos pisos, amb la façana principal orientada a tramuntana. Totes les obertures són rectangulars, amb els brancals bastits amb carreus de pedra i les llindes planes. Cal exceptuar la finestra de la planta baixa, d’obertura posterior. Destaca el portal d’accés, amb la llinda gravada amb l’any 1763 i un petit baix relleu rectangular central decorat amb una creu llatina. També presenta un marxapeu bastit amb un paviment de mosaic hidràulic. Al primer pis s’obre una finestra simple amb l’ampit de pedra motllurat. L’obertura de la segona planta es correspon amb una finestra balconera delimitada amb una barana de ferro. A mitja alçada, i disposades a banda i banda dels brancals, hi ha dues clavellineres motllurades de pedra aptes per col·locar-hi torratxes. La construcció està bastida amb pedra sense treballar de diverses mides disposada de forma regular, amb dos revestiments arrebossats diferenciats a la planta baixa i als pisos superiors.

  És probable que el baix relleu del portal d’accés sigui conseqüència de la mutilació que patiren la major part de les llindes del poble que tenien elements de connotació religiosa, durant el conflicte bèl·lic de la guerra Civil espanyola (1936-1939). Un cop finalitzat el conflicte, molts d’aquests símbols foren gravats de nou. El sobrenom fa referència a l’ofici d’un dels antics estandants de la casa, que era conductor pels voltants dels anys 60 del segle XX. La seva família també tenia un bar en el mateix edifici.

  ARUMÍ I BERGA, Pilar (Coord.) (2006). Folgueroles casa x casa. Folgueroles: Ajuntament de Folgueroles, p. 84.

  ARUMÍ, Pilar; AUTET, Lluís; BOVER, M. Àngels; HOMS, Maria; HOMS, Rosa; MOLIST, Bernat; PONCE, Santi; ROVIRÓ, Xavier; SELLABONA, Cesca (2021). Folgueroles, batecs d’un poble. Història gràfica del darrer segle. Folgueroles: Ajuntament de Folgueroles, p. 83.

  MORATÓ, David; PONCE, Santi; ROVIRÓ, Xavier; TORRENTS, Jacint; TORRENTS, Carme; VILAMALA, Joan; VILAMALA, Jordi; XUTGLÀ, Montserrat (2000). Folgueroles. Societat i vida d’un poble. Vic: Eumo Editorial, p. 178.

  NAVARRO ACEBES, Ferran (2021). Catàleg de béns a protegir. R18/07 Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Folgueroles. Consultat 24 octubre 2021, des de https://dtes.gencat.cat/rpucportal/ Núm. Identificació PAP.07.