Cal Vicenç Xic Font-rubí

Alt Penedès
Barri de Sabanell, 36
A poc més de 50 m al sud del nucli de Sabanell Nou
244

Coordenades:

41.41692
1.69314
390785
4585865
08085-188
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
001603600CF98E
Miquel Gea i Bullich

Edifici d'estil popular de planta rectangular, coberta de dos aiguavessos de teula àrab i carener paral·lel a la façana principal, que s'obre al SE. Compta amb planta baixa i planta pis. La disposició de les obertures de la façana principal és totalment simètrica. L'obertura central de la planta pis és un balcó amb barana de ferro de barres simples. Al centre del balcó els ferros de la barana dibuixen una forma ametllada. Les reixes de les dues finestres de la planta baixa també presenten decoració on es barregen barres planes i helicoïdals amb aplics de ferro en forma de flor. Les característiques constructives de l'edifici evoquen una data de construcció propera al primer quart del segle XX.