Cal Trunfo Font-rubí

Alt Penedès
Seguint uns 930 m direcció SE el camí Ral de la Llacuna des del Km 3,4 de la Ctra. BV-2151
308

Coordenades:

41.40557
1.65019
387176
4584660
08085-244
Patrimoni immoble
Edifici
Popular
Contemporani
XIX-XX
Regular
L'edifici principal presenta un cert estat de deixadesa. Moltes de les finestres tenen els vidres trencats.
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
08084A02500027
Miquel Gea i Bullich

Edifici d'estil popular de planta rectangular. La coberta és de teula àrab de dos aiguavessos i el carener se situa de forma perpendicular a la façana principal, que s'obre a llevant (E/SE aprox.). L'habitatge s'articula en planta baixa, planta pis i golfes. La distribució de les obertures és simètrica i són totes allindades excepte la porta d'entrada, que compta amb un petit arc escarser. Atenent a la tipologia constructiva de l'edifici situem la seva data de construcció en algun moment entre la 2a 1/2 del segle XIX i principis del segle XX.