Cal Tintorer Vilassar de Dalt

Maresme
Carrer Àngel Guimerà, 58
163

Coordenades:

41.51927
2.35455
446145
4596605
08214-62
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Eclecticisme
XX
1907
Bo
Legal
BCIL-Pla Especial Patrimoni Arquitectònic i Ambiental
Fàcil
Residencial
Privada
6368006DF4966N0001FT
Jordi Montlló Bolart

Cal Tintorer formava part del conjunt del Tint de Dalt, del que només es conserva la casa de l'industrial. La resta es va enderrocar i s'ha enjardinat l'espai.
La casa és de planta rectangular i només comparteix mitgera aper la façana de ponent. Consta de planta baixa i dos pisos i la coberta és de terrat pla. La façana principal té una disposició simètrica a partir de dos eixos de verticalitat, delimitats per les obertures i barreja elements ornamentals on predomina el neoclassicisme, com encoixinats, columnes, o cornises.

L'antic conjunt del tint de dalt estava compost, a més de la casa de l'industrial, per dues naus industrials i una guarderia, formant un pati central tancat. La nau industrial i al guarderia eren de maó vist i murs arrebossats i pintats.

ABRIL, J.M; ANDREU, J.; BENITO, P.; CASANOVAS,J.; MAS, MT. I SAMON, J.(1988). De menestrals a teixidors. Dos segles d'industrialització a Vilassar. Museu Municipal de Vilassar.
AJUNTAMENT DE VILASSAR (1999). Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic i Ambiental de Vilassar de Dalt.