Cal Tinet Santa Maria d'Oló

Moianès
Sector sud del terme municipal
De St Joan d'Oló pista asfaltada direcció est 200 m, camí sud uns 2.200 m
421

Coordenades:

41.82447
2.01317
418048
4630758
08258-85
Patrimoni immoble
Edifici
XVIII-XIX
Dolent
En ruïnes
Inexistent
Difícil
Sense ús
Privada
08258A008000110000AI
Jordi Piñero Subirana

Casa de pagès en ruïnes emplaçada prop de la confluència del torrent de la Canal amb el torrent de cal Tinet. Se'n conserven els murs fins a una alçada desigual, però en un entorn cobert per la vegetació. Consta d'un cos residencial de planta quadrada (que tenia planta baixa més un pis i probablement golfes) amb petits coberts adossats als laterals. La façana principal devia ser la que està encarada al sud-est, davant del camí, però la part on hi devia haver el portal no és visible. Els murs són de maçoneria, a pedra vista, i pràcticament no s'hi observen obertures, que són emmarcades amb llindes i brancals de pedra o amb maons.

Inclosa al Catàleg de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable de Santa Maria d'Oló amb el num. 06 (Pla Especial Urbanístic 2011)
A la confluència entre el camí i el torrent, uns 100 m al sud-oest (coordenades UTM ETRS89 417996;4630690), hi havia el molí de cal Tinet, del qual actualment no se'n veu cap rastre.
Informació oral facilitada per Miquel Pujalt, de la Canal

No coneixem notícies antigues d'aquesta casa que, per la seva tipologia, podria datar-se al segle XVIII o principis del XIX, tot i que no es pot descartar que tingui un origen anterior. La notícia més antiga és que apareix en un llistat de cases rurals de 1930, i en aquest moment no estava habitada. Probablement la ubicació de la casa respon al fet que uns 100 metres més avall, just en el punt on el camí travessa el torrent, hi havia un molí fariner, conegut com el molí de cal Tinet. Segons fonts orals, a la dècada de 1950 la casa de cal Tinet ja estava abandonada, però el molí encara funcionava. El feien anar la família Vila, que eren els propietaris de la casa veïna de la Canal. Actualment aquest molí es troba totalment arrasat i no se'n veuen rastres. Ara la casa de cal Tinet pertany a la Canal, i el propietari és Miquel Pujalt.

FERRER, Llorenç i altres (1991). "Època moderna i contemporània", Oló, un poble, una història. Associació Castell d'Oló, Santa Maria d'Oló, p. 108.
SOLÀ BACH, Sebastià (2011). Pla Especial Urbanístic del Catàleg de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable. Municipi de Santa Maria d'Oló, fitxa núm. 06.