Cal Taulé Montmajor

Berguedà
Sorba
Al nord de l'església de Santa Maria de Sorba

Coordenades:

41.96988
1.66594
389463
4647293
08132-46
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
XVIII
1711
Un dels germans Reig de Linya (Navès).
Bo
Fa poc temps que s'ha reajuntat la pedra de les parets i s'ha consolidat tota la casa afegint alguns garatges per la part de migdia.
Inexistent
IPAC nº 3512, any 1982
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 010A00048
Cortés Elía, Mª del Agua

Masia que es troba molt a prop de l'església de Santa Maria de Sorba, a la vessant nord d'aquesta. És una construcció que respón al tipus de masia clàssica, de planta rectangular, coberta a doble vessant i amb el carener paral·lel a la façana principal orientada a sud-est. Té planta baixa, un pis i golfes que fins fa pocs anys eren obertes a modus d'assecador. Aquesta casa va ser ampliada pel costat de migdia, amb l'obertura d'una eixida a les golfes. Totes les portes i finestres son allindades amb pedra. La porta principal és d'arc sdovellat rebaixat amb les dovelles dels encaixos laterals una mica desplaçades cap a l'interior, de manera que fa l'efecte de que l'arc estigui descavalcat. A la dovella central hi ha la data 1711. A una de les finestres del costat de migjorn, a la zona que va ser ampliada, hi ha la data 1755 i un 8 entre parèntesis.

A la casa es conserven diferents elements: una senyalització de camí esculpida en pedra i que posa "Camí particular de carro, any 1911", que marcava el camí que es va fer entre l'església i el molí de Sorba; una pedra de molí circular, molt possiblement ibèrica i procedent del veí jaciment ibèric de Sorba, d'uns 40 cm de diàmetre, amb un forat al centre i de pedra aglomerat; una pedra de molí circular, també ibèrica, de 35 cm de diàmetre, amb un forat al centre i dues motllures diametralment oposades, que es va trobar llaurant un camp proper a la casa; un quart de mola moderna de pedra que s'ha utilitzat per enllosar el passadís d'entrada a la casa; un sarcòfag de pedra, del que es fa fitxa a part. El topònim Taulé pot estar relacionat amb el fet que el pare i l'avi de l'actual propietari es dedicaven a fer teules i maons en el forn de ca n'Estruc.

Cal Taule és una casa construida a inicis del segle XVIII per un Reig de Linya (Navès). Els Reig de Linya tenien 4 fills, a tres d'ells els van donar el dot que consistia en uns diners i unes terres a la zona de Sorba. Cada un d'ells es va construir una casa: cal Taulé, l'Hostalet i ca l'Oucovat. La darrera no existeix i tan sols restes poques runes. La casa s'esmenta a la consueta de 1757 feta pel rector de Sorba, mossen Miquel Miralles. Actualment encara es conserva el cognom Reig.