Cal Sord Santa Maria de Miralles

Anoia
La Ventosa. C-37 Km. 49'5
Camí a mà esquerra des de la C-37 (dir. Igualada) entre el Kms. 49 i 50
530

Coordenades:

41.49661
1.51732
376243
4594949
08257-137
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XIX-XX
Regular
No ha estat restaurada.
Inexistent
Projecte de Catàleg de Masies fitxa 43
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. Cad. 002202500CF79F / 08257A00809504
F. Xavier Menéndez

Casa de pagès amb planta baixa, planta pis i golfes, orientada SO-NE amb coberta a doble vessant amb caiguda a SO i NE, amb el carener perpendicular a la façana
principal. La banda SO de l'edifici presenta un rebaix respecte la coberta, per la qual cosa sembla que un cos se li afegeixi per aquesta banda. Els paraments són de pedra vista, irregular. La façana principal dona al SE, i està caracteritzada per una porta amb arc rebaixat, amb els límits arrebossats. La porta està acompanyada en planta baixa per tres finestres quadrangulars, una d'elles petita. El pis està presidit per un gran balcó central amb llosana de pedra situat sobre la porta, amb tres finestres quadrangulars al costat. Les golfes presenten una petita obertura a la façana. Diversos coosos arquitectònics i coberts lleugers per a corrals i llenyeres s'adossen al llarg de l'edifici.

També esmentada com a Cal Sort. Manté les funcions de casa de pagès, amb pocs canvis. Forma part d'un grup de tres cases situades entre la Carretera C-37 i la carretera que va de l'ajuntament al Mas Ratou. A l'exterior de la casa hi ha diverses lloses propvinents de les tanques de l'antiga carretera.
Al pati de la masia es conserven dues teules amb les següents inscripcions fetes al fang: en una diu Juan Grau 1931, i en l'altra, 1931.

Apareix en el mapa Almera/Brossa de 1900 (sense nom) i en el mapa IGE 1914 (com a Cal Sort). Segons fonts orals, la casa data al menys del segle XIX, i posteriorment va ser ampliada amb un segon pis.

HÈLIX ARQUITECTES ASSOCIATS, SLP. Pla especial de catàleg de masies, cases rurals i altres edificacions en sòl no urbanitzable. Document per a l'aprovació inicial. Servei d'Urbanisme de la Diputació de Barcelona. Ajuntament de Santa Maria de Miralles. Març 2016