Ca L' Arturo Santa Maria de Miralles

Anoia
La Ventosa. C-37 Km. 49'5
Camí a mà esquerra des de la C-37 (dir. Igualada) entre el Kms. 49 i 50
530

Coordenades:

41.49734
1.51851
376344
4595028
08257-138
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XIX-XX
Bo
Rehabilitada modernament
Inexistent
Projecte de Catàleg de Masies fitxa 42.
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. Cad. 002202800CF79F
F. Xavier Menéndez

Casa de planta quadrada orientada SO-NE amb planta baixa, pis i golfes, amb coberta de doble vessant amb caiguda a SO-NE amb el carener perpendicular a la façana principal. La façana principal dóna al SE, pràcticament a migdia, i presenta una porta amb arc rebaixat amb brancal i dovelles de maons, amb una finestra quadrada a cada costat. La planta pis presenta tres finestres amb arc rebaixat, i les golfes, una obertura central circular en ull de bou. Els paraments de la casa són de pedra vista, i les pedres cantoneres no presenten diferencies constructives. La casa compta al costat NE amb un petit cos afegit, i amb un parell més de porxos adhetits als paraments externs.

També coneguda com Cal Carbasser (en alguns mapes, Cal Carabasser o Cabasser). Forma part d'un grup de tres cases situades entre la Carretera C-37 i la carretera que va de l'ajuntament al Mas Retou.

Apareix en el mapa Almera/Brossa de 1900 (sense nom) i en el mapa IGE 1914 (com a Cal Carabassé),

HÈLIX ARQUITECTES ASSOCIATS, SLP. Pla especial de catàleg de masies, cases rurals i altres edificacions en sòl no urbanitzable. Document per a l'aprovació inicial. Servei d'Urbanisme de la Diputació de Barcelona. Ajuntament de Santa Maria de Miralles. Març 2016