Cal Campaner Santa Maria de Miralles

Anoia
Prop de la carretera C-37, al NE del terme.
Camí que surt de la carretera C-37 (dir. Igualada, a mà dreta, entre Km. 52 i 53), a uns 400m.
534

Coordenades:

41.51724
1.52883
377243
4597223
08257-139
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XIX-XX
Bo
Molt restaurada
Inexistent
Projecte de Catàleg de Masies fitxa 7
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. Cad.002305500CF79H
F. Xavier Menéndez

Casa molt senzilla, de planta quadrada, amb planta baixa i pis, orientada NE-SO, i amb coberta a doble vessant amb el carener paral·lel a la façana principal i caiguda cap al NE i SO. La façana principal es troba al SO. Actualment està arrebossada al complet. La planta baixa presenta dues portes de forma rectangular, i el pis presenta tres petites finestres quadrades. A la casa se li adossa un cobert allargat pel NE i altres cossos quadrangulars..

Situat entre les masies de ca l'Escolà i cal Garracurt, entre el camí i el torrent de ca l'Escolà. Pou al costat de llevant.

La casa podria haver estat construïda als volts del 1917. Correspon a una de les cases que hi havia al Poble Vell, que pertanyia al campaner de l'església parroquial, i que a l'abandonar-se el poble, es va instal·lar en aquest lloc. Per això la casa es diu cal Campaner. Per aquesta raó no apareix al Nomenclàtor de 1860. Riba (1988) cita Can Campaner a la seva llista de cases modernes (a partir S. XVII). Apareix també al mapa IGE de 1914 (Cal Campané), per la qual cosa cal deduir que es anterior a 1917.

RIBA GABARRÓ, Josep (1988) 2ed: Història de l'Anoia. Santa Maria de Miralles. Parcir Edicions Selectes, Manresa, p. 209-219
HÈLIX ARQUITECTES ASSOCIATS, SLP. Pla especial de catàleg de masies, cases rurals i altres edificacions en sòl no urbanitzable. Document per a l'aprovació inicial. Servei d'Urbanisme de la Diputació de Barcelona. Ajuntament de Santa Maria de Miralles. Març 2016