Cal Garracurt Santa Maria de Miralles

Anoia
Prop de la carretera C-37, al NE del terme.
Camí que surt de la carretera C-37 (dir. Igualada, a mà dreta, entre Km. 52 i 53), a uns 650m.
535

Coordenades:

41.51603
1.53136
377452
4597085
08257-140
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XX
Bo
Molt restaurada
Inexistent
Projecte de Catàleg de Masies fitxa 8
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. Cad. 08257A00309501/000306000CF79F

000306000CF79F
F. Xavier Menéndez

Casa molt senzilla, de planta quadrada, amb planta baixa i pis, orientada NE-SO, i amb coberta a doble vessant amb el carener perpendicular a la façana principal i amb caiguda cap al NE-SO. La façana es troba al SE. Es molt senzilla, actualment està arrebossada (emblanquinada) al complet. La planta baixa presenta una porta amb arc rebaixat amb un parell de finestres quadrades a banda i banda, i el pis presenta un balcó central molt estret i dues petites finestres quadrades a cada costat. A la casa se li adossen dos coberts quadrats als costats SO i NE amb cobertes descendents a una vessant en la mateixa direcció. Més enllà, al NO, apareix un altre petit edifici, aïllat, modern.

A l'exterior de la casa hi ha tres pedres de molí i tres corrons. La casa ha sofert pocs canvis a l'interior.

Riba (1988) cita el mas a la seva llista de cases modernes (a partir S. XVII). Apareix també al mapa IGE de 1914. No apareix al Nomenclàtor de 1860

RIBA GABARRÓ, Josep (1988) 2ed: Història de l'Anoia. Santa Maria de Miralles. Parcir Edicions Selectes, Manresa, p. 209-219
HÈLIX ARQUITECTES ASSOCIATS, SLP. Pla especial de catàleg de masies, cases rurals i altres edificacions en sòl no urbanitzable. Document per a l'aprovació inicial. Servei d'Urbanisme de la Diputació de Barcelona. Ajuntament de Santa Maria de Miralles. Març 2016