Cal Simon Sant Agustí de Lluçanès

Osona
Nucli urbà de l'Alou
Carrer de l'Alou, 29

Coordenades:

42.09508
2.1304
428089
4660699
08195-81
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Popular
XVIII
Bo
Restaurada recentment presenta teulada reformada i murs de pedra refets
Inexistent
sí, IPA. 38
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 001A00015
Jordi Compte i Marta Homs

Cal Simon es troba situada a 50 metres al nord-oest del carrer de l'Alou agafant un camí a la banda esquerra que passa pel costat de cal Magre.
És un edifici de mitjanes dimensions composat per un volum principal de planta baixa, un pis i golfes sota teulada, i un cobert de construcció d'obra destinat a ús agrícola. Té teulada de doble vessant amb aigües a la façana principal i parets de càrrega de maçoneria de pedra i ciment delimitades per cantonades diferenciades.
Tant la façana principal que està orientada a l'est com la façana nord tenen una composició simètrica de tres obertures per planta, totes elles emmarcades amb pedra. A la façana oest s'hi adossa un cobert d'obra que presenta algunes parts arrebossades. Es conserva una obertura a nivell del segon pis emmarcada amb pedra. La façana sud presenta a nivell del primer pis tres obertures: un balcó central i una finestra a cada costat, totes elles amb brancals i llinda de pedra. A les golfes s'hi obra una obertura emmarcada amb pedra de tamany més petit.

Segons l'inventari de Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat hi havia una finestra amb llinda datada de 1708.

Masia situada prop del camí ramader al nucli de l'Alou sorgit durant el segle XVIII a causa del pas dels ramats transhumants que hi feien parada.
No es conserva data però per l'estructura es pot considerar del segle XVIII.

YLLA-CATALÀ, G. Inventari del patrimoni arquitectònic de Catalunya. Sant Agustí de Lluçanès, 1990