Cal Magre Sant Agustí de Lluçanès

Osona
Nucli urbà de l'Alou
Carrer de l'Alou, 27

Coordenades:

42.09483
2.131
428138
4660671
08195-82
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Contemporani
XVIII
Bo
Restauració a finals dels anys 80 dels murs de pedra amb morter i ciment. Es van canviar algunes llindes.
Inexistent
sí, IPA. 32
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 50303DG2680N
Jordi Compte i Marta Homs

Cal Magre està situada a la banda esquerra, entrant uns deu metres del carrer de l'Alou, just al capdamunt del carrer i formant un pati al seu davant tancat per la façana nord de cal Ferrer.
És un edifici de petites dimensions que està composat per un volum central, dues edificacions d'obra a la part esquerra destinades a magatzem agrícola i un volum a la part dreta, de pedra i de planta baixa restaurada per d'ús domèstic.
El volum principal està composat per planta baixa i un pis amb teulada de doble vessant i aigües a la façana principal. Els murs de càrrega són de maçoneria de pedra i morter amb ciment.
La façana principal està orientada a l'est i presenta una composició asimètrica amb quatre obertures de mides diferents. A la planta baixa, situada a la part esquerra, hi ha la porta principal d'accés amb brancals i llinda de pedra de nova construcció i a la seva dreta una finestra amb ampit, brancals i llinda de pedra picada. Al primer pis, i sobre la porta principal, un balcó i una finestra de mida més petita a l'extrem dret.
Destaquen els tres contraforts de la façana nord tot conservant l'estructura de la casa primitiva.

Masia situada al costat del camí ramader al nucli de l'Alou sorgit durant el segle XVIII a causa del pas dels ramats transhumants que hi feien parada.
No es conserva data però per l'estructura es pot considerar del segle XVIII.

YLLA-CATALÀ, G. Inventari del patrimoni arquitectònic de Catalunya. Sant Agustí de Lluçanès, 1990