Cal Ruan Sant Salvador de Guardiola

Bages
Raval del Parrot (nucli)
Camí que surt del cementiri de Guardiola o bé del punt km. 9,3 de la ctra. de can Maçana (BP-1101).
380

Coordenades:

41.66756
1.77364
397908
4613593
08098-105
Patrimoni immoble
Edifici
Popular
Modern
Contemporani
XVIII-XX
Bo
Legal
Catàleg de masies (núm. 076)
Fàcil
Residencial
Privada
8037801CG9183N0001PU
Jordi Piñero Subirana

Casa adossada a cal Tet que forma part del nucli del Parrot. Probablement és d'origen antic com la resta del barri (segle XVIII) però ha estat molt modificada exteriorment, de manera que ha perdut totalment la fesomia tradicional. Es tracta d'una construcció de planta rectangular, amb el carener paral·lel a la façana principal, encarada a ponent. Consta de planta baixa i un pis, amb una planta semisoterrani de més a la part posterior, ja que la casa està emplaçada en un terreny amb desnivell. Les parets exteriors són arrebossades i pintades de blanc, amb la major part d'obertures fetes de nou. La porta d'entrada principal, també moderna, es troba a dins d'un reclau cobert. Al costat de migdia hi ha dues terrasses, fruit també de remodelacions recents. En aquesta part també hi trobem la porta d'accés als baixos. Al sud té un cobert aïllat, força antic, construït amb murs de pedra, llindes i bigues de fusta i encanyissat sota la teulada.

El raval del Parrot es va originar els anys 1770-1771. Sembla ser que els grans masos de la zona, cal Miralda i el Brunet, no cedien els seus terrenys per fer-hi nous establiments, de manera que les cases del nou barri es van haver de fer en terres del mas Parrot de la Carretera, situat una mica més amunt. Concretament, el propietari d'aquest mas era Josep Llobet, que va ser qui va signar les escriptures cedint peces de terreny, normalment d'un quartà, perquè s'hi edifiquessin les cases. La majoria de les cases pagaven un cens anual en espècies, menys unes poques que havien adquirit la plena propietat. Les primeres inscripcions en algunes llindes de les cases són d'aquests anys: 1770 (cal Devesà), 1771 (cal Vilomara, cal Valentinet). Ja al segle XX, Josep Llobet, pare de l'actual propietari del Parrot, va redimir tots els censos.
No coneixem cap dada històrica concreta d'aquesta casa.

Diputació de Barcelona; BERRYSAR, S.L. (2010). Pla especial de catalogació de masies i cases rural en sòl no urbanitzable. Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola (núm. 076).