Cal Devesà Sant Salvador de Guardiola

Bages
Raval del Parrot (nucli)
Camí que surt del cementiri de Guardiola o bé del punt km. 9,3 de la ctra. de can Maçana (BP-1101).
377

Coordenades:

41.66766
1.77378
397920
4613604
08098-106
Patrimoni immoble
Edifici
Popular
Contemporani
Modern
XVIII-XX
Regular
Coberts en estat precari, entorn precari i envaït per la vegetació.
Legal
Catàleg de masies (núm. 025)
Fàcil
Sense ús
Privada
8037802CG9183N0001LU
Jordi Piñero Subirana

Casa adossada a cal Colomer que forma part del nucli del Parrot i que ha conservat força integrament la tipologia constructiva tradicional. És de planta rectangular amb coberts adossats a la cara de ponent, els quals donen al carreró per on passava l'antic camí. La casa consta de planta baixa, un pis i golfes, amb coberta a dues aigües i la façana principal encarada al nord. Aquí hi trobem el portal d'entrada, format per brancals de pedra i una llinda de fusta, així com una finestra amb ampit i brancals que té una inscripció a la llinda. Els murs són de pedra i arrebossats. El cobert de ponent té un porxo amb embigat de fusta a l'interior del qual hi ha una premsa. A tocar d'aquest cobert encara es conserva una tina. Per la part de llevant la casa disposa d'un ampli pati, actualment cobert per la vegetació.

Inscripció a la llinda de la finestra nord: 1770.

El raval del Parrot es va originar els anys 1770-1771. Sembla ser que els grans masos de la zona, cal Miralda i el Brunet, no cedien els seus terrenys per fer-hi nous establiments, de manera que les cases del nou barri es van haver de fer en terres del mas Parrot de la Carretera, situat una mica més amunt. Concretament, el propietari d'aquest mas era Josep Llobet, que va ser qui va signar les escriptures cedint peces de terreny, normalment d'un quartà, perquè s'hi edifiquessin les cases. La majoria de les cases pagaven un cens anual en espècies, menys unes poques que havien adquirit la plena propietat. Les primeres inscripcions en algunes llindes de les cases són d'aquests anys: 1770 (cal Devesà), 1771 (cal Vilomara, cal Valentinet). Ja al segle XX, Josep Llobet, pare de l'actual propietari del Parrot, va redimir tots els censos.
Segons la inscripció d'una finestra, amb la data 1770, sembla tractar-se d'una de les cases més antigues del barri.

Diputació de Barcelona; BERRYSAR, S.L. (2010). Pla especial de catalogació de masies i cases rural en sòl no urbanitzable. Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola (núm. 025).