Cal Tet Sant Salvador de Guardiola

Bages
Raval del Parrot (nucli)
Camí que surt del cementiri de Guardiola o bé del punt km. 9,3 de la ctra. de can Maçana (BP-1101).
379

Coordenades:

41.66761
1.7736
397905
4613599
08098-104
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Modern
Popular
XVIII-XX
Regular
Murs amb esquerdes, teulada en mal estat.
Legal
Catàleg de masies (núm. 082)
Fàcil
Altres
Privada
8037801CG9183N0001PU
Jordi Piñero Subirana

Casa de petites dimensions, adossada a cal Ruan, que forma part del nucli del Parrot. És de planta irregular, amb un cos davanter afegit sobre un cos originari de planta rectangular. Consta de semisoterrani, planta baixa i golfes. Es tracta d'una construcció íntegrament de pedra que ha conservat exteriorment la volumetria i tipologia originàries. La façana principal és senzilla, amb una porta emmarcada amb llinda i brancals de pedra. La casa té poques finestres i, en general, petites i emmarcades amb pedra picada i ampit. A l'extrem nord té un singular cos amb els costat arrodonits i un petit cobert adossat. L'espai situat davant l'entrada és obra moderna: està pavimentat i té un garatge a la part inferior, amb un gran portal rematat amb arc escarser.

Actualment utilitzada com a magatzem

El raval del Parrot es va originar els anys 1770-1771. Sembla ser que els grans masos de la zona, cal Miralda i el Brunet, no cedien els seus terrenys per fer-hi nous establiments, de manera que les cases del nou barri es van haver de fer en terres del mas Parrot de la Carretera, situat una mica més amunt. Concretament, el propietari d'aquest mas era Josep Llobet, que va ser qui va signar les escriptures cedint peces de terreny, normalment d'un quartà, perquè s'hi edifiquessin les cases. La majoria de les cases pagaven un cens anual en espècies, menys unes poques que havien adquirit la plena propietat. Les primeres inscripcions en algunes llindes de les cases són d'aquests anys: 1770 (cal Devesà), 1771 (cal Vilomara, cal Valentinet). Ja al segle XX, Josep Llobet, pare de l'actual propietari del Parrot, va redimir tots els censos.
Tradicionalment cal Tet es considera una de les cases més antigues del raval, però no se'n tenen notícies històriques concretes.

Diputació de Barcelona; BERRYSAR, S.L. (2010). Pla especial de catalogació de masies i cases rural en sòl no urbanitzable. Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola (núm. 082).