Cal Ràdio Font-rubí

Alt Penedès
Seguint uns 200 m el camí que parteix de la Carrerada, a uns 3 km al sud de Guardiola
283

Coordenades:

41.40853
1.66772
388647
4584966
08085-156
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
08084A04400013
Miquel Gea i Bullich

Mas de tradició popular que compta amb les característiques habituals dels que es bastiren al municipi de Font-rubí durant la 2a 1/2 del segle XIX i fins a principis del segle XX. Té planta rectangular, compta amb planta baixa i planta pis i la coberta és de dos aiguavessos. El carener és perpendicular a la façana principal, que s'obre al SE. Aquesta façana presenta una disposició simètrica de les seves obertures, totes allindades a excepció de la porta principal, que compta amb arc escarser. A la planta primera hi trobem un balcó central sobre la porta principal amb barana de ferro amb decoració senzilla. La casa es va bastir, segons els propietaris, cap a la segona dècada del segle XX aproximadament.
Atenent a la tipologia constructiva de l'edifici, tal com hem apuntat, l'hem de situar cronològicament de la 2a 1/2 del segle XIX o principis del segle XX.