Cal Punces Sant Salvador de Guardiola

Bages
Prop de Set Rengs
Ctra. vella d'Igualada (C-37 z) al km. 84,5 camí en direcció oest uns 2 km i passar Set Rengs.
376

Coordenades:

41.67133
1.73852
394990
4614054
08098-305
Patrimoni immoble
Edifici
Medieval
Modern
Popular
XIII-XVIII
Dolent
En estat de ruïna
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Privada
08097A010000170000EQ
Jordi Piñero Subirana

Antic mas d'origen medieval, actualment en estat de ruïna. Es troba situat a l'extem d'un altiplà, vora un barranc sota el qual s'estén una àmplia fondalada per on passa la riera de Castellfollit del Boix, en un lloc on conflueixen altres torrents que han de salvar uns desnivells considerables, cosa que provoca diversos salts d'aigua. En època medieval s'aprofitaven per fer anar un molí; per això aquest indret i el mas eren coneguts amb el nom de Salt o Sallent. De la casa se'n conserven els murs perimetrals, en algun tram puntual fins a una alçada considerable, però en general molt arrasats. Són murs fets de maçoneria, amb pedres cantoneres als angles. Les restes conservades indiquen l'existència d'una casa de dimensions modestes de la qual no se'n pot distingir cap element concret, llevat d'una tina cilíndrica que es troba situada a l'angle nord-oest, junt a un cobert.

Mas no inclòs al Catàleg de masies.

Es tracta d'un dels indrets del terme documentats des de més antic. Al segle X Ennegó, prevere del castell de Guardiola, va fer donació al monestir de Sant Benet de Bages de l'alou situat en aquest lloc (entre la riera de Cornet i Gallcanta), el qual es composava per cases, corrals, hort i un molí amb la seva resclosa, entre d'altres elements. L'estat actual de la zona entorn de la riera, poblada per una espessa vegetació, fa molt difícil explorar-la per tal d'identificar possibles vestigis d'aquest molí, del qual no en coneixem cap vestigi material. A l'entorn del segle XIII el mas era conegut amb el nom de Saliente, Salent o Salt. El 1279 hi residia Berenguer Calvet, que sol·licità un préstec a Jucefo Baroni, jueu de Manresa. El 1256 Bernat i Sància, de la família Guardiola, van vendre al prior del monestir de Montserrat diversos masos, així com els drets de què gaudien sobre el mas Salt. També Guillem de Guardiola va lliurar al monestir la propietat del mas (CAPDEVILA, 2006: 78). Una mica més endavant, referent als anys 1315 i 1317, J. CAPDEVILA (2006: 72) aporta més dades sobre el mas, les quals són una mica contradictòries ja que s'hi entrecreuen diferents propietaris i senyors: Pere de Rocha, Bernat Calvet o Guillem Antic de Turri. No coneixem notícies més recents d'aquest mas. A jutjar per l'estat de les ruïnes, però, devia continuar almenys fins al segle XIX. La tina conservada podria ser d'aquesta època.

CAPDEVILA I PLANS, Jaume (2006). Castell de Guardiola. Els orígens de Sant Salvador de Guardiola. Segles X-XIV (premi Excursionisme 2004), Centre Excursionista de la Comarca del Bages, Manresa, p. 42, 49, 50, 55, 56, 57, 72, 78, 81, 159.