Pou de l'Hort del Sai o de la font del Genovès Sant Salvador de Guardiola

Bages
Prop de la font de l'Hort del Sai, a Salelles
Camí que surt de Salelles direcció N-W, travessa sota la ctra. C-37 i continua paral·lel al Rasot.
302

Coordenades:

41.70502
1.77515
398093
4617751
08098-306
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Contemporani
Dolent
Pou en força bon estat, li falta la coberta. Resta d'estructures en estat precari i tota la zona coberta per la vegetació.
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Privada
08097A001000740000EO
Jordi Piñero Subirana

Pou d'aigua associat a altres restes que permeten suposar l'existència d'infraestructures relacionades amb l'aprofitament hidràulic del torrent conegut amb el nom del Rasot, al costat del lloc on hi ha la font de l'Hort del Sai. Prop de la font el torrent forma un petit toll o viver en un lloc on hi neix l'aigua. En aquest punt hi ha un petit barranc que forma diversos salts d'aigua cap a una fondalada on hi ha el toll i, a més, hi conflueixen dos torrents. Al costat d'aquest petit toll hi ha restes d'algun mur, que podria haver servit per embassar o canalitzar l'aigua, i també un cobert de pedra. Uns vint metres aigües avall, al costat de llevant del torrent, s'aixeca un pou. És una construcció de pedra força sòlida, de planta rectangular, amb una finestra emmarcada amb maons com a únic accés. L'interior adopta la forma d'un pou de planta rectangular d'una profunditat considerable. Antigament, la petita esplanada que hi ha al voltant era ocupada per horts; d'aquí el nom de l'Hort del Sai. Possiblement aquestes infraestructures tenien com a objectiu proporcionar aigua per al regatge dels horts. A més a més, però, segons Fèlix FARGAS (2012: 29-32), a les vores del torrent aigües avall, abans d'arribar al lloc conegut com la Socarrada, es van trobar diverses pedres de molí mig colgades. Algunes es van recuperar i es troben col·locades actualment en alguns llocs de Salelles: a l'església, al cementiri i en cases particulars. Això fa suposar a Fargas l'existència d'un possible trull o molí d'oli en aquesta zona, el qual podria aprofitar el salt d'aigua natural existent a la zona del viver. Actualment tota la fondalada es troba embrossada i coberta de vegetació, cosa que fa molt difícil l'exploració del terreny.

Segons explica Fèlix FARGAS (2012: 29-32) en el seu llibre sobre Salelles, els terrenys coneguts com l'Hort del Sai eren a prop de l'antic mas Sunyer, actualment derruït, en terrenys de Juan Genovès. Els horts van ser conreats fins l'any 1945. Amb els elements coneguts és molt difícil donar una possible datació d'aquestes restes. L'actual construcció del pou sembla correspondre al segle XIX, però tal vegada l'origen d'aquestes infraestructures sigui força més antic.

FARGAS MORERA, Fèlix (2012). Salelles, 1000 anys de fets i esforç, treball i creixement de la seva parròquia, p. 29-32.