Cal Puça Santa Maria de Miralles

Anoia
Sector central del terme municipal. Camí de Cal Puça
Al camí de Cal Puça que enfila al O. que surt de la carretera C-37 entre els kms. 52 i 53
537

Coordenades:

41.51216
1.52001
376497
4596672
08257-24
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
XIX
Regular
Es troba molt refeta
Inexistent
Projecte de Catàleg de Masies fitxa 9
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. Cad.: 000703400CF79F
Pedro Barbado

Edifici de 4 cossos de planta rectangular orientats nord-sud amb teulada de dues vessants a nord i sud excepte el cos més gran central que ho fa a est-oest. El cos principal presenta el carener perpendicular a la façana principal. La teulada és de teula àrab. La façana principal que dona al camí de cal Puça està molt refeta i encimentada. De les tres plantes del cos central només donen al camí dues; l'altra planta, ara convertida en entrada està a la part posterior i a una cota més baixa que el camí, ja que la planta baixa està soterrada, amb el costat nord en contacte amb el terreny. Les finestres són petites amb reixa de ferro i un petit ampit de rajola. A la cara est les finestres són més grans amb llinda de fusta.

Mola de molí com a taula, a l'exterior. Situada a la riba esquerra del torrent de cal Puça

Can Pussa segons el Nomenclàtor de 1860. Riba (1988, 211-212) cita Puça dins del grup de masies de a partir del segle XVII. També apareix al mapa IGE de 1914 (Cal Pusa). Per tant documentada al segle XIX i segurament construïda al XVIII, tot i que ha esta molt reformada durant el segle XX.

RIBA GABARRÓ, Josep (1988): Història de l'Anoia, vol. I Capítol Santa Maria de Miralles. Parcir Edicions Selectes, 2a. edició. Manresa, p. 209-219.
HÈLIX ARQUITECTES ASSOCIATS, SLP. Pla especial de catàleg de masies, cases rurals i altres edificacions en sòl no urbanitzable. Document per a l'aprovació inicial. Servei d'Urbanisme de la Diputació de Barcelona. Ajuntament de Santa Maria de Miralles. Març 2016