Cal Prat Calaf

Anoia
Plaça dels Arbres nº5. 08280 Calaf
Fa xamfrà entre la plaça dels Arbres i el Raval de Sant Jaume.

Coordenades:

41.73224
1.51416
376430
4621115
08031-34
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Art Decó
XX
Bo
Legal
BEI. Catàleg de Béns Protegits.
Fàcil
Residencial
Privada
6512101CG7261S
Jordi Seró i Ferrer. IN SITU Patrimoni i Turisme

Edifici en xamfrà de grans dimensions, ubicat davant de la plaça dels Arbres. Representa un dels edificis més singulars de l'eixample calafí. Arquitectònicament, presenta un cert regust d'Art Decó, amb alguns tocs racionalistes. Presenta una gran terrassa i zona de jardí.
De planta quadrada, consta de planta baixa, dues plantes de pis, golfes, i un mirador. Trobem una combinació de murs encoixinats amb arrebossat. La coberta és a quatre vessants, amb teula àrab acabada en un potent ràfec recolzat en mènsules. La coberta del cos on hi ha el mirador té sis vessants, i feta també amb teula àrab.
La façana d'accés s'ubica a la plaça dels Arbres, i destaca per les grans dimensions de les obertures tant de finestres com d'entrades. Estèticament, juga amb les línies rectes, que decoren les parts superiors de les obertures, l'espai de les golfes. A la part central, és interessant la tribuna, amb molta llum, i amb coberta inclinada de teula àrab, i les pilastres estriades que donen la sensació que suporten la tribuna, però que solament tenen funció decorativa.
La façana del Raval de Sant Jaume, repeteix la mateixa tipologia constructiva, amb grans finestres i entrades, i línies rectes decoratives. Cal esmentar les pilastres llises de les dues plantes de pis.
La façana orienta al jardí, presenta un cos que reprodueix estèticament els mateixos elements arquitectònics que el cos central. Aquest cos, té una terrassa a la part superior. La façana del cos principal manté la coherència arquitectònica, amb grans finestres i línies rectes decoratives.
La façana orientada al sud, dóna accés a una gran terrassa, que a la part inferior dóna accés a un magatzem, al qual s'entra des del Raval de Sant Jaume.

Fou construïda anys abans de la Guerra Civil espanyola. A les imatges de la plaça dels Arbres amb el monument als caiguts de 1942, es pot veure en primer terme l'edifici quasi de nova planta, construït en els anys anteriors.