Cal Pilot Santa Maria de Miralles

Anoia
Nord del terme. Carretera C-37 Valls-Igualada Km 53'5
A la C-37, entre els Km. 53 i 54, a tocar la carretera a má derta en dir. Igualada
550

Coordenades:

41.52138
1.5296
377315
4597682
08257-135
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
XX
Bo
Restaurada
Inexistent
Projecte de Catàleg de Masies fitxa 4
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. Cad. 002305600CF79H
F. Xavier Menéndez

Casa molt restaurada, de planta quadrada, orientada E-O, amb una mica de desviació (SO-NE), amb planta baixa, planta pis i golfes, i coberta a doble vessant amb caiguda a E. i a O. La façana principal dona pràcticament a migdia. Te porta central i dues finestres laterals en planta baixa, tres finestres a la planta primera, i una finestra d'arc rodò a les golfes. La façana posterior presenta finestres rectangulars (dues a planta baixa i tres al pis). L'edifici ha estat ampliat a llevant i a ponent amb dos cossos respectius adossats d'una sola planta amb coberta d'una sola vessant descendent a est i oest, respectivament.

Can Pilot també es coneix com a Can Carreres, segons el catàleg de masies. La casa o Caseta de Cal Pilot Nou (no fitxada), molt aprop de la casa, a l'altra banda de la carretera, corresponia als masovers de Cal Pilot

HÈLIX ARQUITECTES ASSOCIATS, SLP. Pla especial de catàleg de masies, cases rurals i altres edificacions en sòl no urbanitzable. Document per a l'aprovació inicial. Servei d'Urbanisme de la Diputació de Barcelona. Ajuntament de Santa Maria de Miralles. Març 2016