Cal Pere Negre
Monistrol de Calders

  Moianès
  Plaça de la Pedrera, 4.
  442

  Coordenades:

  41.7599
  2.01348
  417992
  4623589
  Número de fitxa
  08128 - 74
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Contemporani
  Segle
  XVIII-XIX
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Inexistent
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  8137206DG1283N0001MZ
  Autoria de la fitxa
  Sara Simon Vilardaga

  Es tracta d'un edifici construït entre mitgeres organitzat en alçat en planta baixa i dos pisos, amb una coberta de teules formant dues vessants i amb el carener situat transversalment respecte el carrer o façana principal. A la planta baixa destaca un cos d'edifici adossat, com si es tractés d'un porxo, amb coberta plana transitable, que ocupa una part de l'amplada de la façana. La porta d'accés a l'interior és simple, amb una llinda en forma d'arc escarser realitzada amb sis filades de maó massís de pla que arrenca d'un brancals realitzats amb grans carreus de pedra. L'altra obertura dels baixos és un segon portal, de llinda recte i amb tota probabilitat obrat posteriorment, que no té cap element remarcable. Pel que fa al cos d'edifici adossat, mostra un arc rebaixat realitzat amb carreus de pedra regulars, tapiat amb obra que imita grans carreus de pedra tosca col·locats al trencajunt. Dit arc emmarca una finestra i una porta de disseny molt senzill; la finestra està defensada per una reixa de ferro simple. Al primer nivell es disposen quatre finestres, dues d'elles amb emmarcaments de pedra i ampit motllurat que sobresurt lleugerament de la línia de façana. El segon nivell presenta un balcó ampitador situat a l'eix del portal de la planta baixa, amb una reixa de ferro de disseny simple, és a dir, barrots verticals i passamà, també metàl·lic. A cada costat del balcó es disposen sengles finestres que no disposen de cap element remarcable. Els murs de la façana presenten un revestiment rústic a base d'un arrebossat simple, força malmès, que deixen veure els paraments realitzats amb paredat comú.

  Edifici ubicat a la zona coneguda com la sagrera, espai que conformaria el nucli originari del poble de Monistrol de Calders, amb l'església a poca distància. Es tracta d'un edifici bastit segurament entre el segle XVIII i XIX, tot i que amb algunes reformes. El cos adossat a l'extrem nord de la façana principal, que mostra uns arcs actualment parcialment tapiats i que té unes característiques a manera de porxo, sembla que podrien haver estat part d'una antiga fassina. S'esmenta que al poble a més de la fassina coneguda com el porxo del rector, n'hi havia dues més, una de les quals podria estar ubicada en aquest edifici (o proper a aquest).

  -ERILL I PINYOT, G.; GUAL I PURTÍ, J.; MANENT I ORISTRELL, Ll. (2006): Monistrol de Calders. El poble dels pagesos enginyers. Ajuntament de Monistrol de Calders, Diputació de Barcelona i Consorci per la promoció dels municipis del Moianès.
  -PERARNAU I LLORENS, J.; PIÑERO I SUBIRANA, J. (1993): Monistrol de Calders. La seva història i el seu patrimoni. Ajuntament de Monistrol de Calders, Diputació de Barcelona i Consorci per la promoció dels municipis del Moianès.
  -GUAL I PURTÍ, J. (2010): Monistrol de Calders, del calaix, una imatge i una història. Ajuntament de Monistrol de Calders i Zenobita edicions.